آموزشگاه تروریستی امریکایی
40 بازدید
محل نشر: روزنامه كیهان سال 1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی