مردم و رئیس جمهور آینده
37 بازدید
محل نشر: هفته نامه پرتو سال 1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی